Mbu Sigorta

Mühendislik Sigortaları

Mühendislik Sigortaları
teklif al

Mühendislik Sigortaları

 

İNŞAAT ALL RİSK / İnşaat projelerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarlar güvence altına alınıyor. Bu poliçe ile projenin devamlılığının sağlanması, iş gücü, sermaye ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Projede çalışan işçi ve taşeronlarda muhtemel iş kazalarına karşı teminat altına alınıyor.

 

MONTAJ ALL RİSK / Montaj sırasında meydana gelebilecek bir hasar, tüm işlerin aksamasına sebep olabiliyor. Bu aksaklık sadece ekipmanlara zarar vermekle kalmayıp beklenmedik mali kayıplara sebep olabiliyor. Bu ürün ile aynı zamanda montajın yapıldığı mevcut tesise verilebilecek zararlar da teminat altına alınıyor.

 

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI / İşletmelerdeki elektronik cihazların arızalanması ya da hasar görmesi durumunda oluşacak maddi kayıpları karşılıyor. Voltaj dalgalanmaları nedeniyle oluşacak arızalar bu teminat kapsamına giriyor.

 

MAKİNE KIRILMASI / İşletmelerde kullanılan makineler her gün birçok farklı risk ile karşı karşıya kalıyor. Bu risklerden herhangi birisinin gerçekleşmesi ise işin durmasına veya üretimin aksamasına sebep olarak önemli maliyetlere yol açabiliyor. Bu poliçe ile oluşabilecek riskler ve karşılaşılacak büyük boyutlu zararlara karşı teminat sağlanıyor.