Mbu Sigorta

Abonman Nakliyat Poliçesi

Abonman Nakliyat Poliçesi
teklif al

Abonman Nakliyat Poliçesi

 

Sigorta şirketi sigortalı ile bir sözleşme yaparak belli bir zaman dilimi içinde taşınan malın cinsi, taşınacak yerler, taşıma şekli ve taşıma limitleri bilgilerini paylaşarak belli bir tarih için abonman nakliyat sözleşmesi oluşturabilmektedirler. Bu sözleşme ile belirtilen tarihler arasında sigortalının yapacağı tüm nakliyat transferleri belli bir çerçevede otomatik olarak teminat altına alınmış olur. Böylece sigortalı malının sigortası ile ilgili her seferde yapılacağı nakliye işlemlerini sigorta şirketine bildirme zorunluluğu doğar. Bildirmediği veya sonradan bildirdiği durumlarda da Nakliye transferleri abonman sözleşmesi çerçevesinde teminat altında olmaktadır.*

Abonman poliçenin süreleri genellikle 1 yıldır. 1 yılın sonunda yapılmış olan Nakliye işlemleri ile sözleşmeyi bilgilendiren bilgilerin uyuşup uyuşmadığı kontrol edilip, gerekirse fiyat ayarlaması yapılarak sözleşme revize edilebilmektedir.*