Mbu Sigorta

Eğitime Devam Sigortası

Eğitime Devam Sigortası
teklif al

Eğitime Devam Sigortası

 

Eğitim sigortası nedir?

Çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları sağlayarak onlara güzel bir gelecek hazırlamak şüphesiz ki hepimizin ortak isteğidir. Okul öncesinden başlayarak ilk, orta, lise ve üniversite eğitimi ile devam eğitim-öğretim hayatında çocuklarımızı güvence altına almak çok önemli. Olası bir olumsuzluk karşısında eğitimleri yarım kalmamalı. Bu noktada da devreye eğitim sigortası giriyor.

 

Eğitim sigortası, çocukların eğitim hayatını ilköğretim, hatta okul öncesi eğitim döneminden başlayarak üniversite sonuna dek güvence altına alan özel bir sigorta ürünüdür. Çocuklarımızın geleceği söz konusu olduğunda en önemli süreç olan eğitim dönemini sigortalatarak riske atmadan tamamlayabilirsiniz. Çocuğa kalan ise sadece hayallerine kavuşmak olur.

 

Diyelim ki güvence altına almak istediğiniz çocuğunuz 8 yasında ve şu anda ilkokulda, üniversite sonuna kadar önünde 16 yıllık uzun bir eğitim hayatı var. Bu süre içinde eğitiminin güvence altında olması için yaptıracağınız eğitim sigortası ile Groupama güvencesiyle yarının beklenmedik kötü sürprizleri için endişelenmenize gerek kalmaz. Size ise tüm eğitim hayatını garanti altına aldığınız çocuğunuzun başarılarının tadını çıkarmak kalır.

 

Eğitime Devam Sigortası neleri kapsar?

Eğitime Devam Sigortası, ebeveynin kaza sonucu vefatı veya tam ya da kalıcı sakatlığı durumunda çocuğun eğitimi için finansal destek sağlamayı amaçlayan bir sigorta ürünüdür. Bu özel eğitim sigortası ile çocuğunuz okul eğitimine ara vermeden devam edebilir.

Eğitime Devam Sigortası’ndan kimler faydalanabilir?

18-60 yaş arasındaki anneler, babalar veya çocuklarının eğitim masrafını üstlenen büyükanne, dede, amca, teyze gibi diğer yakınlar bu eğitim sigortasını 24 yaşına kadar olan tüm çocuk yakınları için satın alabilirler.

Bu poliçeyi yaptırabilmem için çocuğumun özel okulda mı olması gerekiyor?

Hayır, Eğitime Devam Sigortası poliçesi yaptırılırken okul, öğrenci belgesi vb. evraklar talep edilmemektedir. Ayrıca devlet ya da özel ayrımı olmaksızın her öğrencinin eğitim hayatı boyunca çeşitli ihtiyaçları olacaktır. Bu eğitim sigortası tüm bu ihtiyaçları karşılayacaktır. Çocuğun eğitimi için yapılacak harcamalar için ise sigorta şirketi herhangi bir harcama belgesi de talep etmemektedir.

Eğitime Devam Sigortası alırsam poliçesinin süresi ne kadar olabilir?

Bu ürün için kısa veya uzun süreli poliçeler yapılabiliyor. Eğitime Devam Sigortası’nda poliçe süresi 1-20 yıl arasında belirlenebilir. Poliçenin süresi tamamen sizin tercihinize ve çocuğun kalan eğitim süresine bağlıdır.

Bu ürün için çocuğun minimum yaşı ne olmalıdır?

Herhangi bir alt limit yoktur. Okul öncesi çağ çocuklar dahi Eğitime Devam Sigortası için uygundur. 0-24 yaş arasındaki tüm çocuklar bu sigortanın kapsamında olabilirler.

Bir poliçe ile birden fazla çocuğa teminat verilebiliyor mu?

Hayır, her çocuk için ayrı poliçe yapılmalıdır. Eğer iki çocuk varsa her iki çocuk için de birer tane poliçe yapılmalıdır. Poliçeye başvuru aşamasında bu ve benzeri konularda detaylı olarak bilgilendirilirsiniz.

Eğitime Devam Sigortası ile ferdi kaza sigortası aynı ürün değil mi?

Hayır. Eğitime Devam Sigortası her ne kadar ferdi kaza sigortası ile aynı risklere karşı teminat verse de bu eğitim sigortası uzun süreli bir ürün olarak vefat ve sürekli sakatlık halinde sadece çocuğun eğitimi için teminat sağlamaktadır. Hasar meydana geldiğinde seçilen poliçe yılı süresinden geçen yılların sayısı düşüldükten sonra kalan yıl boyunca çocuğa ya da kanuni vasisine tazminat ödemesi sağlanır.

10 yıllık sigorta yaptırdım ve üçüncü yılın sonunda vazgeçtim diyelim. Eğitime Devam Sigortası’nda prim iadesi cayma halinde söz konusu mu?

Eğitime Devam Sigortası’ndan cayma hakkınız elbette var. Poliçeniz feshedilirse, fesih tarihindeki matematik karşılık tutarından %5 oranında kesinti yapıldıktan sonra kalan tutar sigorta ettirene iade edilir.

Döviz cinsinden seçilen bir poliçenin tazminat ödemesi nasıl yapılır?

Eğitime Devam Sigortası hak sahiplerine yapılacak her türlü tazminat ödemesi Türk Lirası olarak ödenir. Sigortanın dövize endeksli olması halinde, döviz cinsinden hesaplanan tazminat, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilir. Böylelikle sigortanın teminatları da döviz bazında korunmuş olur.

Eğitime Devam Sigortası ile vergi avantajından faydalanabilir miyiz?

Evet. Bu poliçe vergi avantajına da sahiptir. Eğitime devam sigortasına yapılan prim ödemeleri belirli limitler dahilinde vergi matrahından indirilebilir.

Anne baba dışında çocuğun teyze, amca gibi yakınları sigortalı olursa bu kişinin çocuğa bakmakla yükümlü olduğu, akraba olduğu vs. ispatlanmak zorunda mıdır?

Hayır. Bu poliçede böyle bir zorunluluk yoktur. Esas olan, poliçenin kimin adına yaptırıldığıdır. Eğitim devam sigortası, çocukların ömür boyu eğitimini güvence altına alan bir üründür. Dolayısıyla, poliçe sahibi çocuğu bu anlamda korur.

Eğitime Devam Sigortası’nın poliçe süresini sonradan uzatabilir miyim?

Hayır, yapılan poliçenin süresinde bir değişiklik yapılamamaktadır. Eğitime devam sigortasında poliçe yapılırken, başlangıçta belirlenen süre geçerliliğini korur. Ancak istenildiği taktirde yeni poliçe süresi ile ayrıca bir poliçe düzenlenebilir.

Dönem ortasında teminat tutarını arttırabilir miyim?

Hayır, ürünün teminat limiti ile ilgili bir zeyil yapılamaz. Yani dönem ortasında bir değişikliğe gidilemez; teminat tutarı poliçe başlangıcında belirlenen tutar olarak kalır. Ancak istenen bedele uygun aralıkta ikinci bir poliçe düzenlenebilir.

Çocuğum için poliçe yaptırdım ve bu poliçeyle aile bireylerinden herhangi birinin ölümünde tazminat ödenir mi?

Hayır. Eğer hayatını kaybeden aile bireyi poliçede yer alan sigortalı kişi değilse, poliçede güvence altına alınmış risklerden biri meydana gelmiş olsa dahi bir tazminat ödemesi yapılamaz. Ancak vefat eden kişi, poliçede yer alıyorsa tazminat ödemesi gerçekleştirilir.

Hastalık, kritik hastalıklar ve ecelen vefat, Eğitime Devam Sigortası’nın teminatları içinde mi?

Hayır, bu eğitim sigortası ürünü, ferdi kaza ürünü kapsamı ve şartları dahilinde sunulmaktadır. Kaza sonucu ortaya çıkan durumlarda tazminat talep edilebilir. Bu nedenle her türlü hastalık sonucu oluşacak sakatlık, vefat ve kişinin ecelen vefatı kapsam dahilinde değildir.

24 yaşındaki birey 10 yıllık poliçe alabiliyor mu?

Hayır, çocuğun yaşı ve sigorta süresi toplamı 25’i geçemez. Yani ancak 15 yaşındaki bir çocuk için 10 yıllık sigorta poliçesi alınabilir.

Eğitime devam sigortası altnda vefat durumunda tazminat kime ödeniyor?

Eğitime devam sigortası altında vefat halinde tazminat ödemelerinde kişinin yasal olarak reşit olup olmadığı esas alınır. Yani 18 yaşın altındaki çocuğun yasal vasisine, çocuk 18 yaş üzerinde ise çocuğa tazminat ödemesi yapılır.

Sigortalı veli ile çocuğun aynı anda vefatında ne olur?

Herhangi bir tazminat (eğitim tutarı) ödemesi yapılmaz. O tarihte hesaplanan matematik karşılıklar sigorta ettirene, onun da hayatta olmaması halinde sigorta ettirenin kanuni mirasçılarına ödenir. Eğitime Devam Sigortası süresi içinde sigortalı veli sağ iken menfaattar öğrencinin vefat etmesi durumunda, herhangi bir tazminat (eğitim tutarı) ödemesi yapılmaz. O tarihte hesaplanan matematik karşılıklar sigorta ettirene, onun da yaşamıyor olması halinde, sigorta ettirenin kanuni mirasçılarına ödenir ve sigorta sona erer. Sigortalı velinin kaza sonucu vefatı dolayısıyla yıllık eğitim tutarları ödenirken, menfaattar öğrencinin de sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde sigorta sona erer. Menfaattar öğrencinin vefat tarihinden sonraki taksitler için ödeme yapılmaz.

Eğitime Devam Sigortası ile ferdi kaza sigortası ile aynı ürün değil mi?

Hayır. Eğitime Devam Sigortası her ne kadar ferdi kaza sigortası ile aynı risklere karşı teminat verse de bu eğitim sigortası uzun süreli bir ürün olarak vefat ve sürekli sakatlık halinde sadece çocuğun eğitimi için teminat sağlamaktadır. Hasar meydana geldiğinde seçilen poliçe yılı süresinden geçen yılların sayısı düşüldükten sonra kalan yıl boyunca çocuğa ya da kanuni vasisine tazminat ödemesi sağlanır.

Eğitim devam sigortası için hasar ve hizmetler nelerdir?

Eğitime Devam Sigortası, özel bir eğitim sigortası ürünüdür. Velinin kaza sonucu vefatı, tam veya daimi sakatlığı halinde çocuğun okullarda eğitimi için finansal destek sağlamayı amaçlayan değerli bir güvencedir. 18-60 yaş arasındaki anneler, babalar ya da çocuklarının eğitim masrafını üstlenen büyükanne, amca, teyze gibi diğer yakınlar Eğitime Devam Sigortası’nı satın alabilirler.

 

Eğitime Devam Sigortası ile 24 yaşını aşmamış öğrenciler güvence altına alınabilir. Okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri bu sigorta ürünün kapsamı altına girebilir. Bu sigortanın poliçeleri kısa veya uzun süreli hazırlanabilir. Poliçenin süresi 1-20 yıl arasında belirlenebilir. Her çocuk için ayrı poliçe yapılmalıdır.

 

Eğitime Devam Sigortası ile çocuğunuz ya da yeğeninizin eğitim hayatını 1 yıldan 20 yıla kadar güvence altına alabilirsiniz. Sözgelimi, 6 yaşındaki bir çocuğun 18 yıllık okul eğitimini bu sigorta kapsamında planlayabilirsiniz. Böylelikle ilköğretim, lise ve üniversite yaşamını finansal bir kaygı olmaksızın geçirebilirsiniz.

 

Ödeme planlaması bütçenize bağlı olarak aylık, üç aylık ya da yıllık olarak yapılandırılabilir. Ayrıca prim ödemeleriniz belirli limitler dahilinde vergi matrahından indirilebilir. Bu sigorta ile ilgili tüm sorularınız ve hasarları için, 0 232 368 96 86 no’lu hattımızı arayabilirsiniz.

Eğitime Devam Sigortası’ndan yaş sınırı olmaksızın her öğrenci yararlanabilir mi?

Hayır, her yaş grubundan öğrenci faydalanamaz. 24 yaşını aşmamış öğrenciler bu sigortanın kapsamı altına girebilir. Okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri bu sigorta ürünün kapsamı altına girebilir.