Risk Analizi

Sigorta sektörü için risk analizi; kurumsal risk yönetimi çerçevesinde belirlenmiş tehlike riskinin daha iyi tanımlanması için yerine getirilen bir süreçtir. “Tehlike Risk Analizi”  bir kurumun, alanın, şirketin veya tesisin özellikle yangın, sel, deprem gibi doğrudan risklerini ortaya koymak olarak tanımlanmaktadır.


MBU Sigorta,danışmanlık hizmeti aldığı sigortacılık konusunda uzman hukukçular, hasar konusunda uzmanlaşmış eksperler, konusunda deneyimli mühendisler, işletmecilerden yardımı ile bu riskleri belirler, değerlendirir ve çözümler üretir.


Sigortalanmayı bir bütün olarak değerlendirerek işletmenizin risk yönetim ihtiyaçlarıyla tam örtüşen bir şekilde tasarlar . İşletmenizin gelişmesini ve hasar geçmişinizi sürekli gözlemleyerek piyasa adaptasyonunu sağlarız.